loader

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, το ekad.gr έχει συγκεντρώσει τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σαν επαγγελματίας σχετικά με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αλλά και τα θέματα που μπορείτε να συναντήσετε στην αντιστοίχιση της Κύριας ή Δευτερεύουσας δραστηριότητάς σας.

 1. Ποιοι επαγγελματίες χρειάζεται να προχωρήσουν σε αντιστοίχιση της δραστηριότητάς τους με Κωδικό Αριθμό (ΚΑΔ);

Στην πραγματικότητα ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αφορά το συντριπτικό αριθμό των ανθρώπων και εταιρειών που έχουν στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, υποχρέωση αντιστοίχισης ΚΑΔ έχουν: 

 1. Όλα τα μη φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα και οι συνεργασίες επαγγελματιών, δηλαδή:
 • Δημόσιες υπηρεσίες με ενεργό Α.Φ.Μ.
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ( ΝΠΔΔ)
 • Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
 • Σωματεία και οι συνεργατικές ενώσεις προσώπων
 • Κοινοπραξίες
 • Αλλοδαπές επιχειρήσεις με ενεργό στη χώρα μας  Α.Φ.Μ., ακόμα και χωρίς μόνιμη έδρα στην Ελλάδα
 • Κάθε μη φυσικό πρόσωπο με ενεργό Α.Φ.Μ. το οποίο δεν έχει προβεί σε οριστική διακοπή εργασιών.

Β.  Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι επιτηδευματίες και δεν έχουν προχωρήσει σε οριστική διακοπή των εργασιών τους. Από αυτούς εξαιρούνται οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη εργασιών με εξειδικευμένη αντιστοίχιση, για παράδειγμα καλλιέργεια σιτηρών κ.ά. 

 1. Ποιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις δεν είναι χρειάζεται να προχωρήσουν σε αντιστοίχιση της δραστηριότητάς τους με Κωδικό Αριθμό (ΚΑΔ);

Όλες οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) «υπό ίδρυση», με δραστηριότητα «Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης», που έχουν αντιστοιχηθεί αυτόματα στον ΚΑΔ 70221101. 

 1. Πώς δηλώνετε τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας; 

Για να δηλώσετε τον ΚΑΔ που αντιπροσωπεύει καλύτερα το πραγματικό αντικείμενο εργασίας σας, θα πρέπει:

 • Πρώτα να το δηλώσετε στον ΕΦΚΑ.
 • Στη συνέχεια χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το μητρώο της Εφορίας για να δείτε αν χρειάζεστε πρόσθετα δικαιολογητικά (αυτό έχει σχέση με τη δραστηριότητά σας, καθώς για παράδειγμα αν δηλώσετε υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας  δεν χρειάζεστε κάτι άλλο ενώ αν δηλώσετε κάτι σχετικό με υπηρεσίες καταλυμάτων θα χρειαστείτε και άδεια λειτουργίας από το Δήμο, αποδεικτικά δικαιώματος χρήσης του χώρου, μίσθωσης ή ενοικίασης, υγειονομική προέγκριση κ.ο.κ).
 • Τέλος, με τη βεβαίωση του ΕΦΚΑ, το έγγραφο Μ2, τα πιθανά επιπλέον δικαιολογητικά, μπορείτε να δηλώσετε το ΚΑΔ σας στο Τμήμα Μητρώου του ΔΟΥ της Εφορίας  στο οποίο ανήκετε. 

           Υπάρχουν εναλλακτικές δήλωσης ΚΑΔ πλην της επίσκεψης στην ΔΟΥ; 

Η δήλωση αντιστοίχισης ΚΑΔ, μπορεί να υποβληθεί εναλλακτικά και ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων

Ειδικά για αυτήν την περίοδο αποτελεί μια ιδανική λύση που σας επιτρέπει να αποφύγετε άσκοπη απώλεια χρόνου και την ταλαιπωρία της αναμονής σε ουρά, να επιλέξετε τη δεύτερη μέθοδο.  Για αυτό θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς σας ως πιστοποιημένοι χρήστες για υποβολή δηλώσεων (Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.). Αν πάλι δεν διαθέτετε κωδικούς μπορείτε εύκολα να τους αποκτήσετε από τη διεύθυνση: 

https://www.taxisnet.gr/web/default.html

Το σύστημα θα σας παραγάγει αποδεικτικό υποβολής, ενώ μπορείτε να κρατήσετε επίσης τυπωμένο αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλατε. Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον Βεβαίωση Δραστηριοτήτων από κάποιον άλλο φορέα (π.χ. Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης), μπορείτε να περάσετε από το Τμήμα Μητρώου της ΔΥΟ στην οποία ανήκετε και να παραλάβετε υπογεγραμμένη Βεβαίωση υποβολής αυτής της δήλωσης.

 1. Τι πρέπει να κάνετε όταν δεν βρίσκετε τον ΚΑΔ που αντιστοιχεί ακριβώς στην επαγγελματική σας δραστηριότητα;

Οι διαθέσιμοι ΚΑΔ έχουν δημιουργηθεί το 2008, και ενώ ανά κάποια χρονικά διαστήματα ανανεώνονται, παραμένουν στη πλειοψηφία τους σχετικά αναχρονιστικοί σε σχέση με την εξέλιξη της οικονομίας μας και τα νέα επαγγέλματα που αναδύονται στη καθημερινότητά μας. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε ΚΑΔ που να περιγράφει με ακρίβεια τη δραστηριότητά σας θα πρέπει να επιλέξετε τον αμέσως πιο κοντινό. Σε περίπτωση που η επαγγελματική σας δραστηριότητα καλύπτει παραπάνω από ένα ΚΑΔ μπορείτε να επιλέξετε όλους αυτούς για τους οποίους ενδιαφέρεστε, ορίζοντας όμως έναν από αυτούς ως τον Κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας.

 1. Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι ΚΑΔ σήμερα;

Μπορείτε να βρείτε όλους τους ενεργούς Κωδικούς Δραστηριότητας επιλέγοντας το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 1. Πώς θα προετοιμαστείτε για να δηλώσετε νέους ΚΑΔ

Είναι λογικό καθώς εξελίσσεστε σαν επαγγελματίες ή επιχείρηση να αποκτάτε και νέες δεξιότητες που υπερβαίνουν το αντικείμενο που περιγράφει ο ΚΑΔ που ήδη έχετε. Για να προετοιμαστείτε για να δηλώσετε τον ή τους νέους ΚΑΔ σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι:

α) Η αντιστοίχιση δεν είναι μία προς μία, αλλά ένας ή πολλοί παλιοί ΚΑΔ μπορεί να αντιστοιχίζονται σε έναν ή πολλούς νέους ΚΑΔ,

β) Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 650 δραστηριοτήτων που στην αρχική έκδοση του πίνακα ΚΑΔ δεν υπήρχαν, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες παιδότοπου.

γ) Θα πρέπει να δείτε αν ο ΚΑΔ σας εντάσσεται σε αυτούς που συγχωνεύθηκαν με άλλους, γιατί εξασκούνταν από ελάχιστους επαγγελματίες, οπότε θα πρέπει να τον αντικαταστήσετε.


δ) Υπάρχουν δραστηριότητες, που λόγω των εκάστοτε μεταπτώσεων του συστήματος εμφανίζονταν λανθασμένα μέχρι πρόσφατα ενώ τώρα έχουν αποκατασταθεί με νέο κωδικό, το οποίο σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον ΚΑΔ της Κύριας δραστηριότητάς σας.

ε) Θα πρέπει να ανατρέξετε στους ΚΑΔ που έχετε δηλώσει μέχρι τώρα και να δείτε αν αφορούν δραστηριότητες, που ούτε ασκήθηκαν ούτε ασκούνται μέχρι σήμερα,. Αυτές θα χρειαστεί να αντικατασταθούν από τους κωδικούς που σχετίζονται ρεαλιστικά με την επαγγελματική σας πραγματικότητα.

 1. Τι είναι Κύρια και τι Δευτερεύουσα ή Βοηθητική  Δραστηριότητα; 

Κύρια δραστηριότητα είναι εκείνη που συνεισφέρει περισσότερο στην προστιθέμενη αξία μιας μονάδας. Δευτερεύουσες ή βοηθητικές δραστηριότητες ορίζονται όλες όσες έχουν δηλωθεί πέρα της κύριας. Δεν έχει καμία σημασία αν η κύρια δραστηριότητα είναι εντελώς διαφορετική από τη δευτερεύουσα βοηθητική. Ο βασικός όμως κανόνας που οφείλεται να γνωρίζεται είναι ότι η έδρα και η εγκατάστασή που δηλώνεται πρέπει να σχετίζεται οπωσδήποτε με μια κύρια δραστηριότητα.